Proč?

 • Revize a kontroly plynového zařízení je povinen provádět každý provozovatel (majitel) plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 ČÚBP. Tato vyhláška zároveň dělí revize na výchozí a provozní
  • Revize výchozí – zajišťuje dodavatelská organizace (prostřednictvím oprávněného revizního technika), před uvedením zařízení do provozu.
  • Revize provozní – se provádí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.

Provádíme revize, kontroly a zkoušky na zařízeních v tomto rozsahu

 • C – zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice                                                                      – na plynná paliva                                                                                                                                – na technické plyny
  E – zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů 
         –  regulační stanice bez omezení výkonu                                                                                      –  kompresní stanice
 • F – zařízení pro rozvod plynů                                                                                                                 – domovní a průmyslové plynovody – médium zemní plyn a propan-butan,                           – NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn,                                   – VTL a VVTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn,                                 – NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi,                                                 – rozvody technických plynů
 • G – zařízení pro spotřebu plynů spalováním – médium zemní plyn, propan-butan
  (spotřebiče bez omezení druhu a výkonu)

Ceník služeb

Ověření technického stavu OPZ

od přípravy na plynoměr až po jeden spotřebič

OD - 1200CZK
 • Tyto ceny jsou pouze hrubě orientační, skutečná cena je sjednávána smluvně s přihlédnutím k rozsahu zařízení, objemu zakázky a výši nákladů na dopravu. DPH je pro tyto činnosti v současnosti 21%.

Ověření technického stavu OPZ

od přípravy na plynoměr až po více spotřebičů

OD - 1500CZK
 • Tyto ceny jsou pouze hrubě orientační, skutečná cena je sjednávána smluvně s přihlédnutím k rozsahu zařízení, objemu zakázky a výši nákladů na dopravu. DPH je pro tyto činnosti v současnosti 21%.

Výchozí revize plynového zařízení 1 samostatný byt

od plynoměru po spotřebiče, včetně tlakové zkoušky plynovodu

OD - 1500CZK
 • Tyto ceny jsou pouze hrubě orientační, skutečná cena je sjednávána smluvně s přihlédnutím k rozsahu zařízení, objemu zakázky a výši nákladů na dopravu. DPH je pro tyto činnosti v současnosti 21%.

Výchozí revize plynového zařízení kotelny

včetně tlakové zkoušky plynovoduvčetně tlakové zkoušky plynovodu

OD - 3000CZK
 • Tyto ceny jsou pouze hrubě orientační, skutečná cena je sjednávána smluvně s přihlédnutím k rozsahu zařízení, objemu zakázky a výši nákladů na dopravu. DPH je pro tyto činnosti v současnosti 21%.

Provozní revize plynového zařízení činžovního domu

od HUP pro objekt až po spotřebiče v jednotlivých bytech

OD - 120CZK/za byt.jednotku
 • Tyto ceny jsou pouze hrubě orientační, skutečná cena je sjednávána smluvně s přihlédnutím k rozsahu zařízení, objemu zakázky a výši nákladů na dopravu. DPH je pro tyto činnosti v současnosti 21%.

Provozní revize plynového zařízení kotelny

OD - 3500CZK
 • Tyto ceny jsou pouze hrubě orientační, skutečná cena je sjednávána smluvně s přihlédnutím k rozsahu zařízení, objemu zakázky a výši nákladů na dopravu. DPH je pro tyto činnosti v současnosti 21%.

DOPRAVA PO PRAZE A OKOLÍ

k objednaným pracím

ZDARMA
 • Tyto ceny jsou pouze hrubě orientační, skutečná cena je sjednávána smluvně s přihlédnutím k rozsahu zařízení, objemu zakázky a výši nákladů na dopravu. DPH je pro tyto činnosti v současnosti 21%.