Provádíme na základě požadavků zákazníka a v rozsahu oprávnění k těmto činnostem

 • montáž a opravy zařízení pro rozvod plynů (plynovody v budovách „domovní plynovody“)
 • montáž a opravy zařízení pro rozvod plynů (průmyslové plynovody)
 • montáž zařízení pro spotřebu plynů spalováním (spotřebiče s výkonem pod 50 kW)
 • montáž zařízení pro spotřebu plynů spalováním (spotřebiče s výkonem nad 50 kW)

Převedeno do srozumitelné řeči: montujeme rozvody plynu a spotřebiče do bytů, rodinných domků a provozoven, ale i do kotelen, průmyslových objektů apod. .

Montážní práce jsou prováděny

 • dle schválené cenové nabídky, jenž vždy předchází zahájení prací
 • dle projektové dokumentace (zajistí zákazník, nebo naše firma)
 • kvalifikovanými pracovníky
 • s použitím atestovaných materiálů schválených k provozu v ČR
 • pod odborným dozorem
 • se zajištěním všech potřebných bezpečnostních opatření

Po skončení montáže předáváme

 • výkres skutečného provedení
 • atesty na použité armatury, spotřebiče, trubky a spojovací materiály
 • Zprávu o revizi plynového zařízení
 • Zápis o tlakové zkoušce rozvodu plynu
 • v případě potřeby kopie listů ze stavebního deníku

Opravy na plynových zařízeních

provádíme taktéž ve výše uvedeném rozsahu, ať už jsou to havarijní situace, výměny spotřebičů anebo odstraňování závad po revizích. Po skončení oprav zákazník vždy obdrží „Zprávu o revizi plynových zařízení“, nebo „Zápis o kontrole plynového zařízení“ s uvedením odstraněných závad.

Speciální nabídka

Naše firma je schopna v případě potřeby zajistit provedení revizí s okamžitým odstraněním závad, tak abychom co nejméně obtěžovali uživatele. V praxi to znamená, že například při provádění revizí bytových objektů jsou uživatelům (nájemníkům, majitelům, družstevníkům) závady zjištěny a ihned odstraněny během jediné návštěvy v jeden jediný den!!! Vše probíhá pod kontrolou těchto uživatelů s popisem zjištěných závad a proti jejich podpisu. Dále je samozřejmostí, že v těchto bytových objektech provádíme práce v odpoledních a večerních hodinách, aby uživatelé neměli zbytečné komplikace ve svém zaměstnání.