Revize, kontroly a zkoušky

Plynových zařízení

Organizace a provádění odborných kurzů - školení

Pro obsluhu plynových zařízení, obsluhu nízkotlakých teplovodních kotelen, obsluhu tlakových nádob stabilních, montážních pracovníků pro plynová zařízení apod.

Montážní práce a opravy

na plynových zařízeních, včetně odstraňování závad po revizích

Odborné prohlídky kotelen

Revize tlakových nádob stabilních

Elektro-revize

Kontroly a posudky kouřových cest

Technickou pomoc dle další dohody

např.:

  • zpracování technických a provozních dokumentací,
  • vyřízení formalit při žádosti o nové odběrné místo plynu,
  • převody a odhlášení plynoměrů,
  • zajištění servisu spotřebičů,
  • zajištění projektové dokumentace
  • apod.