Odbroné kurzy a školení

Potřebné podklady:

 • občanský průkaz,
 • výuční list nebo maturitní vysvědčení,
 • doklad o zdravotní způsobilosti,
 • potvrzení o minimálně roční praxi nejlépe jako „pomocný montér“ plynových zařízení

Doba trvání kurzu:

 • minimálně 3 pracovní dny (cca 8:00 – 15:00),
 • 4. den složení zkoušek pod gescí inspektorů TI ČR z pobočky Praha (cca 8:00 – 13:00)
  (poznámka: většinou se jedná o čtvrtky a pátky, tj. 2x týdně po dobu 14 dnů)

Obsah kurzu:

souhrn vědomostí nutný k absolvování zkoušek před orgány státního dozoru, tj.:
 • normy,
 • vyhlášky,
 • zákony,
 • doporučení
 • a všeobecné znalosti

Doporučená literatura:

 • ČSN EN 1775,*
 • ČSN 38 6405,*
 • ČSN 38 6413,
 • vyhl. ČÚBP
  • č.85/1978 Sb,
  • č.21/1979,
  • č.48/1982, zákon 222/1994,
  • TPG 704 01,*
  • TPG 609 01,*
  • TPG 934 01*
  • a ostatní viz. odkazy
(*- doporučujeme s sebou na kurz)

Cena kurzu:

4 540,- Kč/za osobu + 21% DPH (při hromadné firemní objednávce možná sleva)

Upozornění:

cena kurzu zahrnuje odborný výklad, pronájem prostor, drobné občerstvení a absolvování cvičných /připouštěcích/ testů s jejich následným vyhodnocením, nikoliv však poplatek za vydání osvědčení od TI ČR (pobočka) Praha (cca 4400,- Kč)

Místo a datum konání:

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO BETAGAS s.r.o. (viz. rubrika kontakty)
V Olšinách 998/70 (2. patro)
100 00 – Praha 10, Strašnice

Potřebné podklady:

 • občanský průkaz,
 • výuční list nebo maturitní vysvědčení,
 • doklad o zdravotní způsobilosti,
 • potvrzení o minimálně roční praxi nejlépe jako „pomocný montér“ plynových zařízení, nebo již získané osvědčení na „domovní plynovody a spotřebiče pod 50kW“

Doba trvání kurzu:

 • minimálně 3 pracovní dny (cca 8:00 – 15:00),
 • 4. den složení zkoušek pod gescí inspektorů TI ČR z pobočky Praha (cca 8:00 – 13:00)
  (poznámka: většinou se jedná o čtvrtky a pátky, tj. 2x týdně po dobu 14 dnů)

Obsah kurzu:

souhrn vědomostí nutný k absolvování zkoušek před orgány státního dozoru, tj.:
 • normy,
 • vyhlášky,
 • zákony,
 • doporučení
 • všeobecné znalosti

Doporučená literatura:

 • ČSN 38 6420,* /pozor od února 2010 nová ČSN EN/
 • ČSN 07 0703,*
 • ČSN EN 1775,*
 • ČSN 07 5801,
 • vyhl. ČÚBP
  • č.85/1978 Sb,
  • č.21/1979,
  • č.48/1982,
  • zákon 222/1994,*
  • a ostatní viz. odkazy
(*- doporučujeme s sebou na kurz)

Cena kurzu:

4 540,- Kč/za osobu + 21 % DPH (při hromadné firemní objednávce možná sleva)

Upozornění:

cena kurzu zahrnuje odborný výklad, pronájem prostor, drobné občerstvení, absolvování cvičných /připouštěcích/ testů s jejich následným vyhodnocením, nikoliv však poplatek za vydání osvědčení od TI ČR (pobočka Praha) (cca 4 400,- Kč při novém osvědčení, při rozšiřování stávajícího osvědčení cca 2 500,- Kč)

Místo a datum konání:

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO BETAGAS s.r.o.,  (viz. rubrika kontakty)
V Olšinách 998/70 (2. patro)
100 00 – Praha 10, Strašnice 

Potřebné podklady:

– stávající platné osvědčení
– občanský průkaz
– doklad o zdravotní způsobilosti

Doba trvání kurzu:

cca 16 hodin (dva dny od 8:00 do 16:00)

Obsah kurzu:

souhrn vědomostí nutný k absolvování zkoušek pro prodloužení platnosti osvědčení před orgány státního dozoru, tj.: 

– normy
– vyhlášky
– zákony, 
– doporučení 
-…..a všeobecné znalosti 

Opakování a „osvěžení“ celkových znalostí, s důrazem na uskutečněné změny v normách, vyhláškách a předpisech, jejich aktuální znění, prověření sumy vědomostí pomocí cvičných testů s jejich následným vyhodnocením, diskuze o novinkách, zajímavostech a praktických problémech při montážích a opravách plynových zařízení

Doporučená literatura:

viz. popis u kurzů č. 1 a 2

Cena kurzu:

4 000,- + 21% DPH

Upozornění:

cena kurzu zahrnuje odborný výklad, pronájem prostor, drobné občerstvení a absolvování cvičných /připouštěcích/ testů s jejich následným vyhodnocením, nikoliv však poplatek za zkoušky na prodloužení platnosti osvědčení od TI ČR Praha (cca 2500,- Kč – záleží na rozsahu osvědčení)

Místo a datum konání:

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO BETAGAS (viz. rubrika Kontakty)
V Olšinách 998/70 – 2. patro 
100 00 – Praha 10, Strašnice

Potřebné podklady:

 • občanský průkaz,
 • doklad o zdravotní způsobilosti,
 • potvrzení o praktickém zácviku

Doba trvání kurzu:

2 až 4 hodiny

Obsah kurzu:

souhrn vědomostí nutný k obsluze zařízení, tj.:
 • normy,
 • vyhlášky,
 • zákony,
 • doporučení
 • všeobecné znalosti

Cena kurzu:

od 1500,- Kč/za osobu + 21 % DPH (dle počtu účastníků)

Upozornění:

cena kurzu zahrnuje odborný výklad, popř. pronájem prostor, občerstvení (v případě konání v našem školícím středisku) a absolvování kontrolních testů, nebo ústní přezkoušení

Místo a datum konání:

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO BETAGAS (viz. rubrika kontakty)
V Olšinách 998/70 – 2. patro 
100 00 – Praha 10, Strašnice
nebo v případě dohody u objednatele, případně na jím provozované kotelně

Potřebné podklady:

 • občanský průkaz,
 • potvrzení o praxi v oboru

Doba trvání kurzu:

4 až 6 hodin

Obsah kurzu:

souhrn vědomostí nutný k provádění kontrol, tj.:
 • normy,
 • vyhlášky,
 • zákony,
 • doporučení
 • všeobecné znalosti,
 • úprava formulářů

Cena kurzu:

od 2000,- Kč/za osobu + 21 % DPH (dle počtu účastníků)

Upozornění:

cena kurzu zahrnuje odborný výklad, pronájem prostor, občerstvení (v případě konání v našem školícím středisku) a absolvování kontrolních testů, nebo ústní přezkoušení

Místo a datum konání:

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO BETAGAS (viz. rubrika Kontakty)
V Olšinách 998/70 – 2. patro 
100 00 – Praha 10, Strašnice
nebo v případě dohody u objednatele

Potřebné podklady:

občanský průkaz, doklad o zdravotní způsobilosti, potvrzení od provozovatele o seznámení pracovníka s příslušným plynovým zařízením

Doba trvání kurzu:

cca 4 hodiny

Obsah kurzu:

souhrn vědomostí nutný k výkonu funkce, tj.:
 • normy,
 • vyhlášky,
 • zákony,
 • doporučení
 • všeobecné znalosti

Cena kurzu:

od 1500,- Kč/za osobu + 21 % DPH (dle počtu účastníků)

Upozornění:

cena kurzu zahrnuje odborný výklad, pronájem prostor, občerstvení (v případě konání v našem školícím středisku) a absolvování kontrolních testů, nebo ústní přezkoušení

Místo a datum konání:

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO BETAGAS (viz. rubrika Kontakty)
V Olšinách 998/70 – 2. patro
100 00 – Praha 10, Strašnice
nebo v případě dohody u objednatele